Będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak”

Rada Miasta Szczecina podjęła uchwałę nr XI/226/11 z dnia 12 września 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak” w Szczecinie.
Obszar planu miejscowego obejmuje południowo-zachodnią część osiedla Wielgowo-Sławociesze położoną na zachód od cieku Chełszcząca po obu stronach ulicy Stary Szlak.
Przedmiotem planu są: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi o znaczeniu lokalnym, rekreacja, zieleń urządzona, komunikacja drogowa i infrastruktura techniczna.
Wnioski do projektu mogą być składane w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie przy ulicy Szymanowskiego 2 w godzinach 8:00 do 15:00 w terminie 22 dni od chwili otrzymania zawiadomienia.

Zobacz pełny tekst pisma i mapkę obszaru: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sławociesze – Stary Szlak

Informację podał Henryk Falkowski, Przewodniczący Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze

Top