Zmiany personalne w naszej parafii

Od dzisiaj oficjalnie w naszej parafii pracuje ks. Adam Żbikowski SDB, który zastąpił ks. Pawła Żurawińskiego SDB.

Ksiądz Adam Żbikowski urodził się w 1977 roku w Goleniowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Lubczynie, następnie do Techniku Kolejowego w Szczecinie, gdzie zdał maturę. Roczny nowicjat odbył w Swobnicy, gdzie złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie były studia filozoficzne w Seminarium w Lądzie nad Wartą i dwuletnia praktyka zwaną salezjańską asystencją, rok w parafii św. Marka w Bydgoszczy, a drugi w Collegium Salesianum (szkoły salezjańskie) również w Bydgoszczy, czteroletnie studia Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Studia teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W roku 2006 przyjął święcenia kapłańskie.
Po święceniach kapłańskich służył jako salezjanin i kapłan w parafii św. Marka w Bydgoszczy oraz uczył katechezy w Państwowym Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy.
W naszej parafii ksiądz Adam Żbikowski sprawuje obowiązki Ekonoma Wspólnoty Salezjańskiej, jest katechetą, Kierownikiem Oratorium, Opiekunem: LSO i OAZY, sprawuje duszpasterstwo chorych i pomoc duszpasterską.

Życzymy mu zapału apostolskiego, owocnej pracy i wszyscy otoczmy go życzliwością i modlitwą.

Jeden komentarz do Zmiany personalne w naszej parafii

  1. ks. Paweł pisze:

    Życzę Księdzu Adamowi Bożego błogosławieństwa do pracy w Wielgowie. Parafia wspaniała. Serdecznie pozdrawiam.

Top