Nieformalne spotkanie Vielgovii i Rady Osiedla

We wtorek, 2 sierpnia miało miejsce nieformalne spotkanie przedstawicieli Zarządów OKS Vielgovia Szczecin i Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze. Spotkanie odbyło się na placu zabaw przy ulicy Drwali. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, bowiem właśnie tutaj ma powstać plac rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców.
Poruszanych tematów było sporo, głównie jednak skupiono się na współpracy obu instytucji. OKS Vielgovia i Rada Osiedla są zainteresowani krzewieniem kultury sportowej wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Metody realizacji tych celów często bywają jednak różne. Vielgovia jest zainteresowana rozwijaniem kultury sportowej dzieci i młodzieży pod kątem przyszłych kadr drużyny, natomiast pomysł Rady Osiedla to rekreacja i wyżycie się na sportowo. Obie metody działania są dobre i prowadzą do podwyższenia sprawności fizycznej młodych ludzi.

Miejmy nadzieję, że wspólne ustalenia przyczynią się do lepszej współpracy na wysokim poziomie.

Top