Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii

W czwartek, 16 czerwca w naszej parafii była wielka uroczystość – na Mszy św. o godz. 17.30 z rąk Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza nasza młodzież (około 50 osób) przyjęła Sakrament Bierzmowania. W Mszy Świętej uczestniczyły nie tylko rodziny bierzmowanych ale wielu Parafian. Było to wydarzenie dotyczące życia całej Parafii.

Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa w momencie, gdy zesłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. Podczas bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Bierzmowanie zajmuje drugie miejsce wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do której zaliczają się również Chrzest i Pierwsza Eucharystia.

Top