Sprawozdanie Rady Osiedla za 2010 rok

RADA OSIEDLA WIELGOWO – SŁAWOCIESZE
ul Bałtycka 35 a
70-880 SZCZECIN
Tel./fax (+91) 4 317 153 / 154
Tel.kom. 606 314 405
rows@onet.eu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA WIELGOWO – SŁAWOCIESZE ZA ROK 2010

Sprawozdanie przekazane do wiadomości mieszkańcom obecnym na spotkaniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół Nr 13 w Szczecinie.

Rada Osiedla Wielgowo – Sławociesze w roku 2010 pracowała w składzie 15 osobowym:

 1. Abramczuk Bogusław
 2. Bierejszyk Alicja
 3. Biernacik Janusz
 4. Bułka Lesław
 5. Falkowski Henryk
 6. Kamola – Cieślik Małgorzata
 7. Lechowicz Ireneusz
 8. Malczewski Jacek
 9. Pastuszak Edward
 10. Rosiak Alicja
 11. Sala Ireneusz
 12. Sokołowski Tomasz
 13. Szczepańska Teresa
 14. Żytkiewicz Tomasz
 15. Żerebecki Wojciech

Radzie przewodniczył Pan Jacek Malczewski, Zastępcą Przewodniczącego był Pan Henryk Falkowski. Członkami Zarządu byli: Pani Teresa Szczepańska – Skarbnik RO i Pan Tomasz Żytkiewicz – Sekretarz RO.

Zgodnie ze Statutem w Radzie działała Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzili:
1. Lesław Bułka – Przewodniczący,
2. Małgorzata Komola-Cieślik – Członek,
3. Alicja Rosiak – Członek

Zebrania Rady odbywały się cyklicznie we wtorki co dwa tygodnie (lub częściej jak zachodziła taka konieczność), w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Bałtyckiej 35A, o godzinie 19.00.
Dyżury radnych odbywały się w każdy wtorek od godziny 18.00 do 19.00. Wtedy to mieszkańcy naszych osiedli zgłaszali swoje wnioski i petycje.
W 2010 roku członkowie Rada Osiedla odbyli 22 plenarne posiedzenia, podjęli 11 uchwał oraz zaopiniowali pozytywnie 30 wniosków mieszkańców o dzierżawę gruntów miejskich leżących na terenie działania rady.
Zarząd Rady spotykał się raz w tygodniu i zajmował się większością spraw, które były następnie przedmiotem obrad całej Rady.

Były to sprawy dotyczące między innymi:

 1. przyjęcia planu budżetu Rady Osiedla na 2010 r.
 2. przygotowania założeń do zadań inwestycyjnych niezbędnych do wykonania na terenie naszych osiedli oraz opiniowanie założeń do wieloletniego planu inwestycyjnego Szczecina.
 3. spraw bieżących (przygotowanie posiedzeń ogólnych, sprawy wpływające do Rady, organizacja festynu, przyjmowanie mieszkańców, rozpatrywanie wpływających spraw, wniosków i problemów mieszkańców.
 4. opiniowania wniosków lokalizacyjnych.
 5. ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Wielgowa w sprawie wykonania węzła komunikacyjnego „Tczewska” w celu przeniesienia ruchu pojazdów wielkogabarytowych ( w tym łatwopalnych i wybuchowych) z terenu osiedla.
 6. stałej współpracy i spotkań roboczych z dzielnicowym w siedzibie Rady.
 7. wydatkowania środków finansowych z budżetu Rady na organizację pracy Rady.
 8. przekazania środków finansowych na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w I Festiwalu Języka Niemieckiego współorganizowanym przez Radę Osiedla.
 9. pomocy przy organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka, „Mikołajek” przez Oratorium Salezjańskie przy Parafii P.W. Świętego Michała Archanioła w Wielgowie.

Na nasze spotkania zapraszaliśmy dyrektorów : wydziałów Urzędu Miejskiego, Zakładu Usług Komunalnych, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. Częstymi gośćmi byli też mieszkańcy naszych osiedli. W zebraniach uczestniczył Radny Rady Miasta Pan Władysław Dzikowski, który zawsze służył radą i pomocą w załatwianiu wielu spraw z zakresu prac rady.
Na dyżury Rady przybywali przedstawiciele Straży Miejskiej, którym przekazywane były bieżące problemy mieszkańców Wielgowa, Sławociesza i Zdunowa.
Rada Osiedla Wielgowo-Sławociesze w roku 2010 współpracowała z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie i Wydziałem Ruchu Drogowego przy Komendzie Miejskiej Policji. Współpraca, która układała się bardzo dobrze, służyła przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa na terenie działania Rady.
W 2010 roku Rada interweniowała i monitowała w urzędach w sprawach najważniejszych dla naszego osiedla, z którymi borykamy się jako mieszkańcy od zawsze. A były to sprawy związane z kanalizacją, utwardzeniem i oświetleniem ulic, budową chodników, poprawą bezpieczeństwa i estetyki osiedla.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na wniosek R.O. utwardził nam 6 ulic:
Zagajnikowa, Przytorze, Gromadzka, Sasanki, Uzdrowiskowa, Fiołkowa.
Udało nam się wspólnie z ENEOS Oddział Szczecin oświetlić w całości następujące ulice: Borowa, Nieśmiała, Stary Szlak, Urodzajna. Wykonano doświetlenie wszystkich ulic Wielgowa z wyjątkiem tych , które są dopiero zabudowywane .
Byliśmy inicjatorami rozpoczęcia rekultywacji rowów melioracyjnych na naszym osiedlu( 3,6km). Prace te spowodowały częściowe obniżenie poziomu wód gruntowych.
Cieszymy się z remontu dachu w Przedszkolu Publicznym przy ulicy Wiślanej.
Nie możemy zapomnieć o pracownikach interwencyjnych ZDiTM to oni pokazali swoją pracą, że nasze osiedle, może być czyste i ładne.
Najważniejszym wydarzeniem integracyjnym mieszkańców naszych osiedli był dwudniowy festyn „Powitanie Lata”, który odbył się w ostatni weekend czerwca. Ta cykliczna, impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a dzięki pomocy mieszkańców, olbrzymiemu zaangażowaniu naszych hojnych sponsorów i miejscowych darczyńców (którym również bardzo serdecznie przy tej okazji dziękujemy), jest organizowana z coraz większym rozmachem i na coraz wyższym poziomie.
Budżet zaplanowany na rok 2010 zrealizowano zgodnie z planem. Rozliczenie finansowe (w załączeniu) przygotowane przez Skarbnika Rady, zbadała Komisja Rewizyjna Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze, zostało potwierdzone w Urzędzie Miasta i jest do dyspozycji osób zainteresowanych (wraz z innymi dokumentami) w siedzibie rady osiedla.
Kończąc niniejsze sprawozdanie pragnę też podziękować wszystkim Członkom Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze za dobrze wykonaną, bezinteresowną pracę na rzecz naszych osiedli, pracownikom poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta, Paniom z Referatu Samorządów Osiedlowych Biura Rady Miasta za to, że zawsze mogliśmy liczyć na ich pomoc, służbom miejskim, straży, policji, spółkom komunalnym, za zrozumienie naszych potrzeb oraz mieszkańcom za zgłaszane uwagi, opinie i zainteresowanie sprawami osiedla.
Szczególne podziękowania należą się Panu Ryszardowi Wojniuszowi, który jest właścicielem i redaktorem strony internetowej www.wielgowo.pl. To dzięki jego zaangażowaniu i uprzejmości możemy być w kontakcie z mieszkańcami a mieszkańcy na bieżąco śledzą co dzieje się na osiedlu.

Jacek Malczewski
Przewodniczący Rady

Top