Spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami

Rada Osiedla Wielgowo-Sławociesze zaprasza wszystkich na spotkanie poświęcone podsumowaniu działalności samorządowej szczebla Rad Osiedlowych oraz określeniu kierunków działania przyszłej kadencji Rady dla zabezpieczenia interesów mieszkańców osiedli.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół nr. 13 przy ulicy Bałtyckiej 1a w Wielgowie o godzinie 17:00

Na spotkanie zostali zaproszeni:

 • Prezydent Miasta Szczecina
 • Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
 • Przewodniczący Rad Osiedlowych i Radni Prawobrzeża
 • Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Szczecinie
 • Przedstawiciele terenowych placówek Służby Zdrowia
 • Przedstawiciele terenowych oddziałów służb porządkowych
 • Przedstawiciele Wspólnot i Stowarzyszeń Osiedli
 • Mieszkańcy osiedli Wielgowo, Zdunowo i Sławociesze

Program spotkania obejmuje:

 1. Przywitanie i przedstawienie zaproszonych gości
 2. Przedstawienie Rady Osiedla i krótkie sprawozdanie z działalności
 3. Zapoznanie mieszkańców ze złożonymi przez Radę Osiedla wnioskami do Budżetu Miasta na rok 2011
 4. Przedstawienie wniosków i zadań złożonych przez Radę Osiedla do planu 4-ro letniego:
  • Gospodarki komunalnej (wodociągi, kanalizacje, energetyka, gaz)
  • Oświata i wychowanie (inwestycje i remonty)
  • Transport (modernizacja ulic osiedli – poprawa nawierzchni ulic, budowa chodników, oświetlanie)
  • Problemy lokalowe i gruntowe mieszkańców)
 5. Prezentacja multimedialna strefy przemysłowej Dunikowo
 6. Udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania
 7. Dyskusja
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa Osiedli (współpraca ze służbami porządkowymi w zwalczaniu wykroczeń i innych negatywnych zjawisk patologicznych)
 9. Odpowiedzi na zadawane pytania
 10. Dyskusja
 11. Założenia opracowanej Strategii Miasta Szczecina w odniesieniu do Osiedli Wielgowo, Zdunowo i Sławociesze
 12. Odpowiedzi na zadawane pytania
 13. Przedstawienie możliwości realizacyjnych planowanych zadań i inwestycji
 14. Zakończenie spotkania
Top