Triduum Paschalne

Msza święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna trzydniowy obchód Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka, który umierając zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie. Toteż „święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego” (Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, 18; por. KL 5). Celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej jest wyjątkowo bogata w symbolikę i treść. Kolor szat jest biały. We Mszy przewidziany jest hymn „Chwała na wysokości”, obowiązuje pierwsza prefacja o Najświętszej Eucharystii (nr 46). Jeżeli używa się Kanonu rzymskiego, wówczas odmawia się modlitwy własne: „Zjednoczeni”, „Boże przyjmij” i „On to w dzień przed męką”. czytania własne: pierwsze z Księgi Wyjścia 12,1-8.11-14, drugie z Pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian 11,23-26 i tekst Ewangelii wg św. Jana 13,1-15

Więcej o Triduum Paschalnym na stronie Parafii: KLIKNIJ

W galerii zdjęć fotki:
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja

Top