Pamiątka z przeszłości

Fotka po lewej stronie to zdjęcie butelki po mleku z mleczarni w Augustwalde, czyli przedwojennym Wielgowie. Została znaleziona podczas porządkowania niemieckiego cmentarza przy ulicy Topolowej w Jezierzycach przez członków Portalu Miłośników Prawobrzeża. Butelka przetrwała zarówno wojnę, jak i czas powojenny. Posiada tylko małe wyszczerbienie na górze.

Mleczarnia w Augustwalde (fotka po prawej) znajdowała się przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic ks. Bryczkowskiego, Bałtyckiej i Tczewskiej. Budynek nie miał jednak tyle szczęścia, co butelka. Czas wojny mleczarnię oszczędził, ale w czasach powojennych budynek został rozebrany, a uzyskany materiał został wywieziony na odbudowę Warszawy. Dzisiaj w miejscu dawnej mleczarni jest pusty plac przed przedsiębiorstwem „ANA”.

Top