Nowe stare fotki

Przedwojenna galeria zdjęć wzbogaciła się o dwa zdjęcia Kurhaus Waldfried z 1904r. i 1907r. Budynek ten znajdował się przy ulicy Banhofstrasse wel A. HitlerStrasse, obecnie ulica Bałtyckiej. Zabudowania gospodarcze przetrwały do 1975 roku. Potem zostały rozebrane, a uzyskany materiał został przeznaczony na remont kościoła. Dzisiaj w tym miejscu jest plac zabaw dla dzieci.

Top