Czy nasze osiedla są bezpieczne?

Czy nasze osiedla są bezpieczne? Czy możemy czuć się bezpiecznie w domu, a po powrocie z pracy w domu zastaniemy wszystko na swoim miejscu?
O krótką wypowiedź na temat poziomu bezpieczeństwa na terenie naszych osiedli poprosiłem asp. szt. Jarosława Fibicha, zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Szczecin Ðąbie.

Wielu pokrzywdzonych nie zgłasza drobnych kradzieży czy włamań z małą wartością strat. Wielu też po prostu nie chce, czy nie ma czasu na zgłaszanie popełnionych przestępstw. Inni obarczają winą siebie i słabe zabezpieczenie swoich własności. Jednakże każde, nawet najdrobniejsze przestępstwo, należy zgłaszać na Policję. Nie chodzi tutaj tylko o popsucie statystyk policyjnych, ale o to, aby pokazać, że przestępcy nie mogą czuć się bezkarnie. Pomimo tego, że niejednokrotnie stary rower skradziony z piwnicy, czy komórki może nie mieć żadnej wartości dla poszkodowanego, to nie zgłoszenie faktu kradzieży powoduje, iż złodzieja nie można za to ukarać. Zachęca to tylko do popełniania kolejnych przestępstw.

Jakiego typu przestępstwa są popełniane na terenie naszych osiedli przedstawia poniższe zestawienie. Dla porównania przyjęto dane obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 23 lutego 2011r. z analogicznym okresem roku 2010.

Oczywiście zestawienie powyższe obejmuje tylko dane o przestępstwach zgłoszonych przez osoby pokrzywdzone. Należy pamiętać, iż poza ilością i charakterem zdarzeń kryminalnych wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców ma również szereg innych czynników, w tym między innymi: popełniane wykroczenia w szczególności o charakterze chuligańskim; widok służb mundurowych – Policja, Straż Miejska; szybkość reakcji tych służb na zgłoszenia; infrastruktura, w tym oświetlenie ulic i placów. Ocena poczucia bezpieczeństwa ze strony Policji może też odbiegać od oceny poziomu poczucia bezpieczeństwa ze strony mieszkańców. Wydaje się, iż jest to sprawa bardzo indywidualna.

W rejon osiedla poza dzielnicowym, zgodnie z prowadzoną na bieżącą analizą, kierowane są służby mundurowe jak też funkcjonariusze służb kryminalnych. Częstotliwość pojawiania się tych służb zależy głównie od bieżącej oceny sytuacji, potrzeb oraz ilości uzyskanych sił wsparcia. Częstokroć służby te obejmują jednocześnie dwa osiedla tj. Wielgowo-Sławociesze i Płonię.

W kontekście obecnie występujących zagrożeń utratą mienia Komisariat oferuje możliwość nieodpłatnego znakowania przedmiotów: rowery, narzędzia, elektronarzędzia i inne mienie ruchome. Oznakowanie to wykonywane jest metodą grawerowania. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 091-82-12-767.

Ponadto niezbędna jest szeroka kampania skierowana do osób starszych które są często ofiarami przestępstw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka”. Działanie sprawców polega na podawaniu się za wnuczka lub innego członka rodziny, pracownika opieki społecznej, banku itd. i pod różnymi pretekstami wyłudzeniu znacznych kwot pieniędzy. Zdarzenia tego rodzaju odnotowywane są również na terenie tutejszego Komisariatu. W ramach programu „Vademecum Seniora” istnieje możliwość zorganizowania spotkania z udziałem osób samotnych i starszych, czyli grupy najbardziej zagrożonej tego typu przestępczością. Spotkanie może być zorganizowane przy współpracy z Radą Osiedla – ewentualne informacje tel. 667-094-297

Trzeba też szczególnie uważać na to, co podajemy na swój temat w Internecie, na portalach społecznościowych czy też poprzez komunikatory. Jednakże sprawa zamieszczania danych tzw. wrażliwych, w tym na przykład numerów telefonów i adresów, jest indywidualną sprawą każdej osoby.

Dziękuję za przekazane informacje.

Jeden komentarz do Czy nasze osiedla są bezpieczne?

  1. Janusz pisze:

    Zbyt mało jest patroli pieszych na ulicach innych niż Bałtycka szczególnie wieczorem. Ale ogólnie Policję widać na osiedlu.

Top