Woda zalewa Ci piwnicę? To ją zasyp!

Wysoki stan wód gruntowych utrzymujący się już od dłuższego czasu powoduje zalewanie piwnic w domach. Mieszkańcy Sławociesza wystosowali pismo do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, w którym prosili o wyjaśnienie i sugerowali zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych lub ich brak na tym terenie. Za zgodą zainteresowanych przedstawiam poniżej odpowiedź ZZMiUW w Szczecinie.

Mieszkańcy Osiedla Sławociesze

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie zalewania piwnic domów przy ulicach Owsianej, Kaplicznej, Samopomocy Chłopskiej, Miętowej, Drwali, Sadowej i Mrocznej e Sławocieszu Terenowy Oddział Szczecin Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie informuje, że rzeka Chełszcząca była konserwowana na tym odcinku w miesiącach wrzesień, październik ubiegłego roku. Zakres przeprowadzanych prac konserwacyjnych pozwala na zachowanie w korycie cieku do dnia dzisiejszego swobodnego spływu wód. Staramy się na nim rokrocznie wykonywać niezbędne roboty konserwacyjne, w w takim stopniu na jakie pozwalają przyznane nam środki finansowe, które otrzymujemy z Budżetu Państwa na utrzymanie i cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Natomiast co do rowów melioracji szczegółowej z posiadanych podkładów mapowych wiemy o istnieniu w tym rejonie dwóch rowów odprowadzających wody do Chełszczącej. Jednak podczas przeprowadzania odbioru robót na Chełszczącej, przechodząc wzdłuż prawego brzegu nie natrafiliśmy nawet na ślady jednego z nich. Są to urządzenia należące do Miasta Szczecin i nie jest nam znany ich stan techniczny.

Istniejące urządzenia melioracji wodnej szczegółowej są niewystarczające oraz w zbyt dużym oddaleniu od wielu zabudowań, aby mogły zapewnić odpływ nadmiaru nagromadzonej w gruncie wody tym bardziej, że w ostatnim czasie nastąpiło znaczne zwiększenie ilości zabudowań na tym terenie.

Natomiast domy, które są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie cieku nie powinny w ogóle posiadać podpiwniczenia i nie tylko ze względu na sąsiedztwo cieku, ale z uwagi na ukształtowanie terenu, jest on płaski i zawsze utrzymywał się na nim wysoki poziom wód gruntowych.
Ciek Chełszcząca nie ma bezpośredniego wpływu na zalewanie piwnic domów wybudowanych w Państwa okolicy tylko brak jakichkolwiek urządzeń pozwalających na odwodnienie posesji położonych na tych gruntach. Wykonanie choćby opasek fundamentowych wokół budynków, znacznie zmniejszyłoby napływ wód gruntowych do piwnic. Docelowo należałoby wykonać cały system melioracji wodnej szczegółowej (rowy lub drenaże), które zapewniłyby obniżenie poziomu wody gruntowej w okresach największych wezbrań wody w gruncie.
Wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Z 2005r. nr. 239, poz. 2019 z późn. zm.) należy do właścicieli gruntu.

Kierownik Terenowego Oddziału Szczecin
mgr inż. Małgorzata Piotrowska

Top