Wybory Prezydenta i Rady Miasta Szczecina

Znamy już skład nowej Rady Miasta Szczecina. Prezydent zostanie wybrany w drugiej turze wyborów.

Na podstawie protokołów Komisji Wyborczej:

Wybory Prezydenta Miasta Szczecina

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) JACYNA-WITT MAŁGORZATA ANNA 13305
2) KRZYSTEK PIOTR TOMASZ 31321 głosów
3) LITWIŃSKI ARKADIUSZ 25066
4) NOWAK ANNA 2113
5) SOCHAŃSKI BARTŁOMIEJ JULIAN 13740
6) WIJAS JĘDRZEJ PIOTR 11307
7) ZAREMBA KRZYSZTOF PIOTR 21096

Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru prezydenta miasta wynosi 58975.
Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyboru w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

1) KRZYSTEK PIOTR TOMASZ zgłoszony przez KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ
2) LITWIŃSKI ARKADIUSZ zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Wybory do Rady Miasta Szczecina

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów.
Radnymi zostali wybrani:

1) BIERNAT STEFANIA ELŻBIETA z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2557
2) BRÓDKA JOANNA JADWIGA z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1714
3) DZIKOWSKI WŁADYSŁAW z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1381
4) GRODZKI TOMASZ PAWEŁ z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1927
5) JERZYK HENRYK z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 1674
6) KOLBOWICZ MAREK ANTONI z listy nr 14 KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ 1006
7) WIJAS JĘDRZEJ PIOTR z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 1496

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów.
Radnymi zostali wybrani:

1) BALICKA JOLANTA ANNA z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1461
2) DĄBROWSKI WITOLD z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 799
3) JACYNA-WITT MAŁGORZATA ANNA z listy nr 17 KWW MAŁGORZATY JACYNY – WITT 2007
4) NAPIERALSKI MARCIN z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2054
5) PAŃKA URSZULA z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2317
6) SZAŁABAWKA ARTUR LESŁAW z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2140
7) TYSZLER ŁUKASZ PRZEMYSŁAW z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1078

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów.
Radnymi zostali wybrani:

1) BARAN BAZYLI z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1910
2) HERCZYŃSKA MARIA MAGDALENA z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1381
3) HINC TOMASZ WOJCIECH z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2007
4) KOZŁOWSKI ADAM ANDRZEJ z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 980
5) STOPYRA JAN WŁADYSŁAW z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 866

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów.
Radnymi zostali wybrani:

1) DUKLANOWSKI MAREK ZBIGNIEW z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1669
2) JANIA PIOTR PAWEŁ z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1405
3) KRYSTEK DAWID WOJCIECH z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 1508
4) PALUCH MARCIN z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1471
5) SIEŃKO JERZY z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2566
6) ZIELIŃSKA GRAŻYNA z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2130

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów.
Radnymi zostali wybrani:

1) DUKLANOWSKI LESZEK z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2167
2) KĘSIK PIOTR WIKTOR z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 1943
3) KRZYSTEK PIOTR TOMASZ z listy nr 14 KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ 1516
4) LEMM JUDYTA z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1278
5) MARCHEWKA ARKADIUSZ z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1644
6) POSŁUSZNY JAN ANTONI z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1816

Top