Nasz człowiek we władzach miasta

21 listopada 2010 to termin wyborów do samorządów lokalnych. W tym dniu wybierzemy swoich przedstawicieli do władz lokalnych.
Warto już teraz zastanowić się na których kandydatów będziemy głosować. Warto też mieć „swojego człowieka” we władzach miasta, który zna i rozumie potrzeby i bolączki naszych osiedli.

Władysław Dzikowski – Urodził się w 1959 roku w Szczecinie. Żonaty, dwoje dzieci. Po ukończeniu TME im. „M. T. Hubera” w Szczecinie, odbył Zasadniczą Służbę Wojskową, zdobywając Mistrzowską Klasę Specjalisty Wojskowego w dziedzinie radiolokacji. W trzecim roku studiów na WSP (Fizyka) w Szczecinie, rozpoczął pracę w SSR „GRYFIA” na stanowisku elektryka wydziału PM-1, po czym objął funkcję St. Mistrza Oddz. Energetycznego w SFN „VIS” Szczecin. Od 1992 roku prowadzi działalność gospodarczą – właściciel Wielobranżowego Zakładu Usługowo – Handlowego.
W 1999 roku powierzono mu przewodnictwo w Radzie Osiedla, był reprezentantem Rad Osiedlowych w Stałej Komisji Rady Miasta Szczecina (BPPiM). Inicjator i współorganizator życia społecznego. Współzałożyciel fundacji na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
W latach 2004 – 2010 radny Rady Miasta Szczecin (Wiceprzewodniczący Rady).
Przynależność do Komisji:
Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa,
Komisja Sportu,
Miejska Komisja Wyborcza
Komisja ds. Budżetu i Finansów
Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia

Zainteresowania: lotnictwo, sporty motorowe i motorowodne, turystyka. Lubi projektować.

Władysław Dzikowski jest bardzo zaangażowany w życie osiedli. Właściwie nie ma żadnej sprawy czy wydarzenia w którym nie brał by udziału.
Jak sam mówi: Najważniejsza rzecz to strategiczna wizja rozwoju miasta, która musi się wywodzić z woli mieszkańców, z ich marzeń. Twego nam najbardziej brakuje. Druga sprawa to likwidacja opóźnienia cywilizacyjnego niektórych dzielnic. Np. na Wielgowie wciąż nie ma kanalizacji, spora część ulic nie jest utwardzona, brakuje miejsca na zebrania, wystawy, itp. Sporo już udało się zrobić, ale potrzeby są większe. Można wymienić tu utwardzanie nawierzchni ulic, remont ulicy Bałtyckiej, modernizacja Zespołu Szkół nr. 13 wraz z przebudową hali sportowej, czy wymiana oświetlenia ulic.

Top