Walne zebranie OKS Vielgovia

W sobotę 10 lipca odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia OKS „Vielgovia”. Po wybraniu przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania, Kazimierz Kaczmarek jako przewodniczący Walnego Zebrania i skarbnik Zarządu OKS „Vielgovia” przedstawił krótko obecną sytuację finansową naszego klubu. Na dzień dzisiejszy klub nie ma zadłużeń finansowych w stosunku do podmiotów gospodarczych, którym zalegał z opłatami do końca 2009 roku. Trzeba także zaznaczyć, że długi te obecny Zarząd „odziedziczył” po poprzednich Zarządach.

Sytuacja finansowa klubu nie jest jednak tak różowa jakbyśmy tego sobie życzyli. Z ogólnikowo przedstawionych zagadnień finansowych możemy wysnuć wniosek, że z dochodów klubu wydatkowanych zostało na rundę wiosenną około ¾ środków finansowych i na działalność do końca roku pozostało około ¼ środków finansowych. Wynika z tego, że do końca roku trzeba będzie każdą złotówkę, zanim się ją wyda, oglądać co najmniej trzy razy lub pozyskać sponsorów.
Do dymisji z członka Zarządu podała się Maria Piasecka. Dymisję tę Zarząd zaakceptował. Zarząd odwołał także ze swojego składu Bogdana Didę. Bogdan Dida wyjechał na dłuższy czas za granicę i nie może brać czynnego udziału w działalności klubowej. W miejsce tych osób, na członków Zarządu OKS Vielgovia, zostali powołani Artur Żwerełło i Robert Krzywania, co członkowie Walnego Zebrania OKS „Vielgovia” zaakceptowali.
Następnie sytuację sportową za koniec sezonu 2009/2010 przedstawił sekretarz Zarządu OKS „Vielgovia” Kazimierz Kroczak.
Trener Piotr Kuś poinformował, że zgłaszają się drużyny chętne wziąć udział w meczach sparingowych z Vielgovią. Sygnały takie dotarły m.in. od juniorów Kasty Majowe i seniorów Bałtyku Międzywodzie. Trener Piotr Kuś zobowiązany został do zorganizowania w okresie przygotowawczym kilku meczy sparingowych. W większości przypadków sparingi te będą rozgrywane na obcych boiskach ze względu na rozpoczynające się prace konserwatorskie na boisku przy ul. Bałtyckiej.
Termin rozpoczęcia treningów przygotowujący piłkarzy do sezonu „Jesień 2010″ pozostaje ten sam, czyli będzie to czwartek 22 lipca.

W czasie Walnego Zebrania OKS „Vielgovia” odbyły się także rozmowy na różne tematy związane z życiem klubowym.
Tekst: oleko

Top