Prezydent już wybrany

Wybory prezydenckie już za nami. Protokoły zatwierdzone i wywieszone.
Jak i na kogo głosowaliśmy?
Kto zostanie prezydentem Polski?
Głosowanie odbywało się w dwóch obwodach, nr 3 i nr 4.

Na podstawie końcowych protokołów komisji:


Odwód nr 3
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1354
Liczba wydanych kart do głosowania: 726
Liczba kart w urnie: 726
Liczba głosów ważnych: 717
Liczba głosów nieważnych: 9
Frekwencja wynosiła 53,6%

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Kaczyński Jarosław Aleksander 305
Komorowski Bronisław Maria 412

Odwód nr 4
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1607
Liczba wydanych kart do głosowania: 917
Liczba kart w urnie: 917
Liczba głosów ważnych: 902
Liczba głosów nieważnych: 15
Frekwencja wynosiła 57%

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Kaczyński Jarosław Aleksander 379
Komorowski Bronisław Maria 523

Top