Pieniądze wydane, można więc zapomnieć?

Plac zabaw przy ulicy Drwali na Sławocieszu powstał dzięki staraniom naszej Rady Osiedla. Na organizację tego placu poszły niemałe pieniądze. Także budowa boiska sportowego znajdującego się obok tego placu sporo kosztowała. Obiekt ten miał służyć do zabaw i odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Miał służyć, ale czy naprawdę służy?

Nie wystarczy tylko zainwestować pieniądze i zapomnieć. Potem trzeba jeszcze włożyć trochę wysiłku w utrzymanie. Plac, jak i całe jego otoczenie, jest zarośnięty wysoką trawą. Do co niektórych urządzeń trudno dojść. Podobnie z boiska zrobiła się łąka. Widać, że bardzo dawno nie było tu kosiarki. Zamiast dzieci, miejsce to zaczęło być odwiedzane przez inny rodzaj użytkowników, o czym świadczy zawartość śmietnika.

Poniżej fotki z placu i boiska.

Top