Będzie węzeł „Tczewska” na autostadzie A-6

Są pieniądze na budowę węzła „Tczewska” wraz z przebudową autostrady A-6 na odcinku Kijewo – Rzęśnica i przebudową węzła „Kijewo”. GDDKiA Oddział w Szczecinie otrzymał zapewnienie finansowania dla budowy węzła „Tczewska” wraz z przebudową autostrady A-6 na odcinku od Kijewa do węzła „Rzęśnica” i przebudową węzła „Kijewo”.

W tym roku będą prowadzone prace przygotowawcze, zostaną uzyskane niezbędne decyzje administracyjne dla przebudowy odcinka Kijewo – Rzęśnica i węzła „Kijewo”. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie robót na autostradzie A6. Węzeł „Tczewska” będzie realizowany we współpracy z Gminą Miasto Szczecin.

Zakres prac będzie obejmował:

  • Budowę nowego węzła Tczewska zapewniającego obsługę terenów przemysłowych i dogodny dojazd do autostrady A-6 z Dąbia i Wielgowa. Po wybudowaniu węzła zostanie zamknięte skrzyżowanie drogi S-3 z drogą powiatową do Dąbia (ulica Goleniowska) i skrzyżowanie na węźle „Rzęśnica” z drogą powiatową do Wielgowa.
  • Przebudowę międzywęzłowego odcinka Kijewo – Rzęśnica o długości 6,4 kilometra. Stare, zniszczone płyty betonowe zostaną zastąpione nową, równą nawierzchnią bitumiczną. Droga będzie szersza, zostanie dobudowany pas awaryjny.
  • Budowę w kilometrze 86+600 autostrady „zielonego wiaduktu” – dużego przejścia górnego dla zwierząt o szerokości 50 metrów.
  • Przebudowę węzła „Kijewo”. Po przebudowie dzięki łącznicom o odpowiedniej geometrii oraz długim pasom włączania i wyłączania wjazd i zjazd z autostrady będzie odbywać się bezpiecznie.

Źródło informacji: GDDKiA

Informację podał Bartosz Jędrejek

Top